Privacy beleid

Privacybeleid

Het gebruik van de website van www.rodan-interieur.be (de “Website“) is onderworpen aan de hierna opgenomen gebruiksvoorwaarden. Het gebruik van de website geldt als aanvaarding van deze voorwaarden. Deze laatste kunnen worden gewijzigd: de toepasselijke voorwaarden zijn die welke gelden op het ogenblik van elke verbinding. De Website behoort toe aan Rodan Interieur bvba, met maatschappelijke zetel te Zavelstraat 11, 9190 Stekene en met ondernemingsnummer 0430 082 063 (hierna: “Wij” of de “Onderneming“).

Gebruik van de Website​

Wij besteden veel aandacht aan onze Website. Ondanks deze inspanningen kunnen wij niet garanderen dat de informatie op de Website volledig juist, nauwkeurig en actueel is. Deze gegevens kunnen dus enkel worden gebruikt als algemene informatie. Evenmin kunnen wij aansprakelijk gesteld worden voor (on)rechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de Website of op basis van via de Website ter beschikking gestelde informatie. De Website kan bestanden van derden of hyperlinks of andere verwijzingen naar websites van derden bevatten. Onze Onderneming is hiervoor in geen enkel geval aansprakelijk. Voorts houden wij ons het recht voor om de inhoud van de Website op elk ogenblik aan te passen, te wijzigen of aan te vullen.

Intellectuele Eigendom

Het gebruik van de Website verleent de gebruiker geen enkel intellectueel eigendomsrecht. De inhoud van de Website en de ter beschikking gestelde informatie behoren tot de exclusieve intellectuele eigendom van de Onderneming. De informatie die op de Website kan worden geraadpleegd, de vormgeving, de teksten, tekeningen, foto’s, gegevens, logo’s, merken en andere elementen die worden weergegeven, zijn beschermd door het merkenrecht en/of het auteursrecht en/of andere geldende voorschriften, en mogen niet worden gereproduceerd in welke vorm en met welk middel dan ook. Elke inbreuk zal aanleiding geven tot rechtsvervolging.

Bescherming van Persoonsgegevens

Onze Onderneming neemt haar verplichtingen inzake privacy en gegevensbescherming ernstig.

Cookies

De Website kan gebruik maken van cookies, die het mogelijk maken om informatie op te slaan om het gebruik van de Website te vereenvoudigen. Het gebruik van cookies kunt u in uw browser beheren en/of uitschakelen. In dit laatste geval kan uw bezoek echter minder vlot verlopen. Het aanvaarden van cookies, via uw browser, kan daarnaast noodzakelijk zijn om delen van de Website te bereiken die de identificatie van de gebruiker vereisen.

Bekijk ons Cookiebeleid.

Privacy Policy

Ter uitvoering van de overeenkomst die u met Rodan Interieur heeft, laat u persoonlijke gegevens achter. Deze gegevens hebben wij nu eenmaal nodig voor o.a. het uitvoeren van de overeenkomst. In deze policy leggen wij u uit waarom wij persoonlijke gegevens vragen en wat mij ermee doen. Hebt u nog vragen bij het lezen van deze policy, laat het ons dan weten. Al uw persoonsgegevens worden verwerkt met respect en volgens de algemene basisprincipe zoals finaliteit en proportionaliteit.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens? Uw gegevens worden opgenomen in de bestanden van Rodan interieur, die als enige verantwoordelijk is voor de verwerking.

Hoe komen wij aan uw persoonsgegevens? Wij komen aan uw gegevens omdat u deze zelf aan ons geeft.

Welke gegevens verzamelen we?  We verzamelen uw contactgegevens zoals uw naam, voornaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, gsm-nummer,  etc. Tevens verzamelen wij uw betaalgegevens zoals uw bankrekeningnummer en financiële transacties. Voormelde opsomming betreft een niet-limitatieve lijst van de soort gegevens die wij (potentieel) verzamelen. 

Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens? Wij verwerken uw persoonsgegevens in de eerste plaats omdat u ons hiervoor toestemming heeft gegeven. Op de tweede plaats verwerken wij uw gegevens omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. Zo zullen wij bv. uw contactgegevens (bv. gsmnummer, e-mail) gebruiken om u te contacteren. Ten slotte verwerken wij uw persoonsgegevens omdat dit kadert ter behartiging van onze eigen legitieme belangen. Als eigen legitiem belang wordt onder andere verstaan: de verwerking voor commerciële – en marketingdoeleinden. Bovendien bewaren wij uw persoonsgegevens voor het beheer van potentiële betwistingen en geschillen. Tevens zullen wij op basis van wettelijke en reglementaire vereisten uw persoonsgegevens verwerken en eventueel doorgeven.

Aan wie worden uw persoonsgegevens doorgegeven? Wij behandelen uw persoonsgegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden, met uitzondering van derden die nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst en met uitzondering van de derden die op basis van wettelijke en reglementaire vereisten uw persoonsgegevens bij ons opvragen.

Hoe worden uw persoonsgegevens bewaard? Uw gegevens worden zowel elektronisch als op papier bewaard, zodat er aan onze doeleinden kan worden voldaan. 

Alle gegevens die u bij ons achterlaat bewaren wij met de nodige zorg. Geven we uw gegevens aan iemand anders, dan eisen we dat die andere net zo zorgvuldig met uw gegevens omgaan als wij en ze alleen gebruiken voor het doel waarvoor hij/zij ze heeft gekregen. Mocht u het gevoel hebben dat dit niet gebeurd, aarzel niet om contact met ons op te nemen.

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard? Uw persoonsgegeven worden ten miste net zo lang bewaard als nodig ter uitvoering van de overeenkomst. Daarenboven zullen wij uw persoonsgegevens bewaren net zolang dit nodig is om onze eigen legitieme belangen te behartigen.

Over welke rechten beschikt u? U beschikt over een recht op inzage en correctie van uw persoonsgegevens en het recht om aan ons te vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen, dit weliswaar binnen de perken van de privacywetgeving. U kan ook vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, alsmede het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Ten slotte kan u ons ten alle tijden vragen om uw gegevens door te geven aan een door u aangeduide derde (gegevensoverdraagbaarheid).

U kan bovenstaande rechten gratis uitoefenen via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag gericht aan ons. Wij kunnen u te allen tijde verzoeken om uw identiteit te bewijzen.

Wij beschikken over een termijn van één maand na ontvangst van uw verzoek, om hieraan vervolg aan te geven. Deze termijn kan worden verlengd naar twee maanden afhankelijk van de complexiteit van het verzoek en/of het aantal verzoeken.

Kan ik mijn toestemming intrekken? U heeft het recht om uw toestemming, die u gegeven heeft door de overeenkomst met Rodan interieur te tekenen, te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van uw toestemming voor deze intrekking. U kan dit gratis doen mits eenvoudig verzoek aan ons gericht. 

Wat moet ik doen indien ik klachten heb? Natuurlijk streven wij naar een 100% tevredenheid.  Indien u toch een klacht zou hebben over het verwerken van uw persoonsgegevens, dan kan u terecht bij de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit (www.privacycommission.be).

Vragen of opmerkingen? Indien u vragen heeft over deze privacy policy, kunt u ons contacteren op: offertes@rodan-interieur.be

 

Belgisch Recht

Uw toegang tot, bezoek of gebruik van de Website en deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van de Onderneming bevoegd.